Skip to main content

015 750 49 48 | info@astrumgroen.nl | Contact |

Disclaimer

Hoewel wij voortdurend de grootst mogelijke zorg en aandacht besteden aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Wij trachten de geboden informatie zo volledig mogelijk te houden.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website verkregen is.

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, cd-rom of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Astrum tuin en groenprojecten.

Colofon

Deze website is het officiële orgaan van Astrum tuin en groenprojecten op internet. De informatie op deze site, de teksten en het beeldmateriaal vallen onder het copyright van Astrum tuin en groenprojecten. Aan de op deze website geplaatste informatie kunnen geen rechten ontleend worden.