Skip to main content

015 750 49 48 | info@astrumgroen.nl | Contact |

Een duurzaam ontwerp voor een bedrijfstuin biedt veel voordelen

Huidige bedrijfsterreinen zijn gericht op gebouwen, parkeren, opslag en bereikbaarheid. Alles is praktisch en overzichtelijk en er wordt niet direct gekeken naar beleving en een levende buitenruimte. De meerwaarde van een groene leefomgeving voor mens, plant en dier ontbreekt.

Klimaatverandering en bedrijfsterreinen

Het negeren van klimaatverandering behoort tot het verleden, ook op bedrijfsterreinen. En ook andere hedendaagse uitdagingen: verlies van biodiversiteit, demografische ontwikkelingen, luchtvervuiling, hittestress, en de toename in bebouwing vereisen een frisse blik op bedrijfsgroen. De traditionele tuin maakt plaats voor een natuurlijke ecologische tuin.

Voordelen

Je zou er misschien niet onmiddellijk aan denken, maar een groene en natuurlijke tuin biedt heel wat voordelen. Een levend bedrijfsterrein met ruimte voor groen en water zorgt voor een hogere biodiversiteit, een gezonde en mooiere werkomgeving voor personeel en bezoekers, onderhoudsvriendelijk beheer en voor een duurzame uitstraling.

Biodiversiteit

Recent onderzoek naar biodiversiteit heeft weer aangetoond dat het niet goed gaat. Onderzoek laat ook zien dat door een tuin ecologisch te ontwerpen en beheren een bijdrage wordt geleverd aan het behoud van insecten, vogels, amfibieën en andere dier- en plantsoorten.

Klimaatbestendigheid

Bedrijventerreinen zijn doorgaans ingericht met veel verharding, dit vergroot hittestress en geeft wateroverlast bij piekbuien. Meer groen zoals een ecologische tuin, groendaken, groene gevels, bomen en regenwaterinfiltratie zorgen voor een aanzienlijke verbetering.

Gezondheid en productiviteit

Als de werkomgeving uitnodigt tot bewegen en mensen tot rust kunnen komen, functioneren ze beter. Bij huidige bedrijventerreinen is daar meestal onvoldoende aandacht voor.

Een natuurlijke ecologische bedrijfstuin

Bij een natuurlijke of ecologische tuin denken veel mensen aan een rommelig, een onverzorgd uitzicht. Maar dat is niet zo. Bovendien kun je ‘harde’ materialen prima met groen combineren. Een bedrijfstuin met een doordacht plan als basis, zorgt voor een tijdloze buitenruimte die zowel verantwoord als stijlvol is.

Gazon of bloemenweide

Het omvormen van een strak gemaaid gazon naar een natuurlijke bloemenweide is niet moeilijk. Een bloemenweide is niet puur natuurlijk, maar een door mensen vormgegeven ruimte waar de natuur haar gang gaat. Je vormt een haven voor diverse planten en dieren, waarbij vlinders, vogels en bijen hun plekje vinden. Vooral voor bijen is zo'n plek onmisbaar om nectar en stuifmeel te verzamelen. Een bloemenweide is in veel opzichten beter dan een gazon. En een gazon is slechts een voorbeeld van wat je allemaal kunt aanpakken in de buitenruimte rondom je bedrijf.

Natuurlijke verbinding

Versteende bedrijfsterreinen zonder essentieel groen vormen een obstakel voor dieren en planten uit het omringende gebied. Er is geen verbindingszone. Natuurvriendelijk groen rond de bedrijven zorgen niet alleen voor meer natuur, maar vergroot tevens ook het leefgebied van diverse soorten planten en dieren. Groen rond bedrijfsgebouwen is een verrijking voor de natuur.

Onderhoudskosten

Je bedrijventerrein op een natuurlijke manier inrichten maakt dat je van een intensief groenonderhoud kan overstappen naar onderhoudsarm, waardoor je de onderhoudskost kan verlagen. En werken aan een groen bedrijfsterrein is ook maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Kortom

Natuur en biodiversiteit rondom het bedrijf heeft veel voordelen. Het draagt bij aan een aantrekkelijke werkplek, is onderhoudsvriendelijk en stimuleert biodiversiteit. Afstemming op nabijgelegen natuur kan positief zijn voor de inheemse soorten. Simpele aanpassingen, zoals minder maaien, maakt al een verschil.

De pluspunten van een groen bedrijfsterrein op een rijtje:

  • het straalt kwaliteit uit en versterkt het bedrijfsimago
  • vermindert stress
  • draagt bij aan de gezondheid en tevredenheid van werknemers
  • stimuleert biodiversiteit
  • een zichtbaar en tastbaar onderdeel van duurzaam ondernemen

Wil je een

vrijblijvend gesprek?

Meer weten?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op:

Astrum tuin en groenprojecten
Zonnehof 123
2632 BJ Nootdorp
T 015 750 49 48
info@astrumgroen.nl
Aangesloten bij VHG

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief: